headerIV2015.jpg

Contactgegevens

Adres
Plaats
Telefoon
Fax
K.v.K
BTW nr
IBAN
BIC
Algemeen
Admin
P. Knol
M. Gorter
Twitter

Marsweg 65
8013 PE Zwolle
038-4605100
038-4604118
05056248
NL 1391.42.836.B01
NL28 DEUT 0439507952
DEUT NL2N
info@intervisual.nl
administratie@intervisual.nl
peter@intervisual.nl
martin@intervisual.nl
@IntervisualLP

Klik hier voor de Algemene Leveringsvoorwaarden, zoals gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Zwolle op 10 november 1989, onder nummer D 128/89. Klik hier voor de Algemene Huurvoorwaarden.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube