headerIV2015.jpg

InstantSign™

Laser kent ook toepassingen buiten het entertainment, Hoka ontwikkelde InstantSign™ met medewerking van Intervisual. InstantSign™ is een nieuwe oplossing voor het afschermen van bestemmingen op verkeersborden door middel van laser technologie. In plaats van tape wordt laserlicht gebruikt om bepaalde bestemmingen op verkeers borden af te schermen bij wegwerkzaamheden. Dit betrekkelijk simpele doch zeer effectieve middel heeft een groot aantal voordelen, in het bijzonder de beperking van verkeershinder doordat er geen rijstroken afgezet hoeven te worden. Daarnaast vergroot het de veiligheid van wegwerkers die niet langer op ladders of hoogwerkers hoeven te klimmen om de bestemmingen handmatig af te plakken. Al vanaf de eerste testen is Intervisual de leverancier van de lasers die gebruikt zijn om dit product te ontwikkelen. InstantSign™ heeft ondertussen al diverse wegwerkzaamheden ondersteund!
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube